دنیای کار از خانه، امروز نگاهی اجمالی به آینده به ما داده است.

قبل از همه گیری کرونا، می توانستید از ده نفر بپرسید که “آینده کار” به چه معناست و 13 پاسخ متفاوت دریافت کنید.از توزیع مسئولیت های گسسته بین تیم ها تا حذف شغل توسط روبات ها و نیاز به درآمد پایه جهانی.
سپس COVID-19 دکمه حرکت سریع را فشار داد و ما در مورد آینده عملی و سریع کار با عجله اطلاعات کسب کردیم. به ویژه این که برای انجام بسیاری کارها نیاز به حضور در دفتر نیست.
کارگران فناوری به طور دسته جمعی از مراکز فن آوری شهری با قیمت بالا به مناطق ارزان تر و کم جمعیت و با خطر کمتر سرایت مهاجرت می کنند. اما با نگاهی به حل مشکلات کوتاه مدت مانند راه اندازی محل کار ترکیبی یا استخدام از راه دور. همچنین تأثیر اتوماسیون، یکی از مولفه های اصلی بررسی جدی آینده کار انکار ناپذیر است. خط استاندارد این است که اتوماسیون کارهای سنگین کارگران را برای کار معنادارتر آزاد می کند – اما این به طور کلی مستلزم آرایش مجدد نیرو است که ممکن است نیمی از کارگران به آن نیاز داشته باشند.
همچنین مسائل مربوط به امنیت و حفاظت از اطلاعات نیز برای شرکت ها وجود دارند. اما یک آینده کاری درخشان بیشتر از راه حل های فناوری است. مدیریت موثر از راه دور، منطقه ای که مدیران توسعه نرم افزار تمایل به تجربه گسترده دارند، ممکن است از همه مهمتر باشد. یک برنامه ریزی مداوم و شفاف (به جای مثلاً جلسات دوره ای که در آن سعی می کنید همه را سرعتی بالا ببرید). اتوماسیون می تواند به ساده سازی توسعه از راه دور، مانند آزمایش خودکار و مدیریت تغییر کمک کند. البته همه مشاغل را نمی توان دورکار کرد. اما به جای کار در خط مقدم، اکثریت قریب به اتفاق شاغلان فناوری، آنقدر خوش شانس بوده اند که در هنگام شیوع بیماری در خانه کار کنند. همه ما مشتاقانه خواهان پایان یافتن آن هستیم. به زودی این اتفاق می افتد، و به لطف این زمان وحشتناک و در عین حال روشنگرانه، دید واضح تری نسبت به آینده کار خواهیم داشت.