ده مورد از انواع خدمات مالی در ذیل ارائه می گردد.

 
1- بانکداری
بخش بانکی توسط بانک مرکزی تنظیم می شود، که نقدینگی، سرمایه و سلامت مالی بخش را کنترل و حفظ می کند.

2- مشاوره حرفه ای
ارائه دهندگان خدمات مشاوره مالی حرفه ای مجموعه ای وسیع از خدمات را به افراد و مشاغل ارائه می دهند، از جمله آنها می توان به سرمایه گذاری، مشاوره M&A، ارزیابی، مشاوره املاک، مشاوره ریسک، مشاوره مالیاتی اشاره کرد.

3- مدیریت ثروت
خدمات مالی ارائه شده در این بخش شامل مدیریت و سرمایه گذاری ثروت مشتریان در ابزارهای مختلف مالی از جمله بدهی، حقوق صاحبان سهام، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، محصولات بیمه ای، مشتقات، محصولات ساختار یافته، کالاها و املاک و مستغلات، بر اساس اهداف مالی مشتریان، میزان ریسک پذیری و افق های زمانی آن ها می باشد.

4- صندوق های سرمایه گذاری مشترک
ارائه دهندگان خدمات صندوق های متقابل خدمات سرمایه گذاری حرفه ای را در صندوق هایی که از دسته دارایی های مختلف تشکیل شده اند، در درجه اول وام و دارایی های مرتبط با حقوق صاحبان سهام، ارائه می دهند. خرید راه حل های صندوق های سرمایه گذاری معمولاً در مقایسه با بازار سهام و محصولات وام ارزانتر است.

5- بیمه
خدمات مالی در این بخش عمدتا در دو دسته ارائه می شود:
بیمه عمومی (خودرو ، خانه ، پزشکی ، آتش سوزی ، مسافرت و …)
بیمه عمر (عمر ، بازپرداخت ، واحد ، طرح بازنشستگی و غیره)
راه حل های بیمه ای افراد و سازمان ها را قادر می سازد تا در برابر شرایط و حوادث پیش بینی نشده از خود محافظت کنند.

6- بازار سهام
این بخش شامل راه حل های سرمایه گذاری برای مشتریان در بازارهای سهام، در محصولات مختلف مرتبط با حقوق صاحبان سهام است. بازدهی مشتریان بر اساس افزایش سرمایه – افزایش ارزش راه حل حقوق صاحبان سهام و/یا سود تقسیمی – و پرداخت های شرکت ها به سرمایه گذاران است.

7- ابزارهای خزانه داری/ وام
خدمات ارائه شده در این بخش شامل سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی و خصوصی (وام) است. ناشر اوراق قرضه (وام گیرنده) پرداختهای ثابت (بهره) و بازپرداخت اصل را در پایان دوره سرمایه گذاری به سرمایه گذار ارائه می دهد. انواع ابزارهای این بخش شامل اوراق بهادار فهرست شده، اوراق قرضه غیرقابل تبدیل، اوراق بهادار سود سرمایه، اوراق قرضه پس انداز، اوراق مشارکت بدون مالیات و غیره است.

8- مشاوره مالیاتی/ حسابرسی
این بخش شامل مجموعه وسیعی از خدمات مالی در حوزه مالیات و حسابرسی است. این حوزه خدمات را می توان بر اساس مشتریان فردی و تجاری تقسیم بندی کرد. آنها عبارتند از:
مالیات-فردی (تعیین بدهی مالیاتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی، مشاوره پس انداز مالیاتی و غیره)
مالیات – تجاری (تعیین بدهی مالیاتی، تجزیه و تحلیل قیمت گذاری، ثبت GST، مشاوره رعایت مالیات و غیره)

9- تجدید ساختار سرمایه
این خدمات در درجه اول به سازمان ها ارائه می شود و شامل تغییر ساختار سرمایه (بدهی و حقوق صاحبان سهام) برای تقویت سودآوری یا پاسخ به بحران هایی مانند ورشکستگی، بازارهای ناپایدار، نقدینگی یا تصرفات خصمانه است. انواع راه حل های مالی در این بخش معمولاً شامل معاملات ساختارمند، مذاکرات با وام دهندگان، تسریع M&A و افزایش سرمایه است.

10- مدیریت نمونه کارها
این بخش شامل طیف وسیعی از راه حل های تخصصی و سفارشی است که مشتریان را قادر می سازد تا از طریق مدیران مجموعه ای که سرمایه گذاری ها را برای مشتریان در طیف وسیعی از دارایی ها (وام، حقوق صاحبان سهام، بیمه، املاک و غیره) تجزیه و تحلیل کرده و بهینه می کنند، به اهداف مالی خود برسند.

بیشتر بدانید: https://lnkd.in/diz7XuxZ