این موارد به شما اهمیت ساده نویسی و تمیز نوشتن کدهای برنامه نویسی را نشان می دهد.

 
– تمدید آن آسان است
دنبال کردن معماری مناسب و نوشتن کد تمیز (ساده) تمدید ویژگی های اپلیکیشن را ساده می کند.

– فهمیدن کدتان برای یک توسعه دهنده جدید سختی کمتری دارد
هر وقت یک توسعه دهنده جدید به تیمتان اضافه می شود، خواندن کد و درک آن چه نوشته شده است برایش پیچیدگی کمتری خواهد داشت.

– ایجاد تغییرات آسان می شود
تغییر دادن یک بخش از کد ویژگی های دیگر را نقض نمی کند.
اگر تجربه این مورد را داشته اید، خودتان می دانید چقدر بد است.

– تست و اشکال زدایی کد بسیار ساده تر می شود
پیدا کردن اشکال در یک فضای نامشخص و کدی که همه جا پخش و پلا است کار بزرگی است. همچنین ممکن است برخی اشکالات به دلیل همین مدل کد به وجود آمده باشد!

چطور کد تمیز (ساده) بنویسیم؟
زیاد سخت نیست. دنبال کردن بهترین الگو های معماری، نام گذاری قرارداد ها، نوشتن کد خود-توصیف کننده و ساده، کار را برایتان انجام می دهد. کد خوب وقتی است که یک نفر کد شما را می خواند و با خواندن آن احساس می کند که برنامه نویس واقعا به این که او کد نوشته شده را درک کند اهمیت داده است.
آیا شما قواعد نوشتن کد تمیز را رعایت می کنید؟