VSX Registry Open، مخزنی از پسوندهای Microsoft Visual Studio Code و سایر ابزارهای توسعه دهنده، اکنون تحت صلاحیت بنیاد Eclipse است.

Eclipse در تاریخ 30 مارس گفت که در پروژه Eclipse Open VSX  مخزن عمومی از سازنده ابزار توسعه TypeFox منتقل شده و تحت کارگروه Eclipse Cloud DevTools مدیریت خواهد شد. به عنوان جایگزینی برای Visual Studio Marketplace مایکروسافت، با فراهم کردن بازاری باز از برنامه های افزودنی برای ویرایشگران سازگار با کد ویژوال استودیو از جمله Eclipse Che و Eclipse Theia.
رجیستری Open VSX از اول آوریل 983 پسوند داشت و Eclipse انتظار دارد که این تعداد به طور قابل توجهی رشد کند. و از آنجا که Open VSX منبع باز است، هر سازمانی می تواند از آن برای استقرار رجیستری داخلی برای میزبان داخلی برای توسعه دهندگان استفاده کند.

بیشتر بدانید: https://lnkd.in/d3PqtJZ