مدتی است که مایکروسافت به Rust علاقه مند شده است، و در حال بررسی استفاده از آن به عنوان یک گزینه بی خطر و جایگزین حافظه امن برای C و ++C در کارهای برنامه نویسی سیستم است.

با تکیه بیشتر و بیشتر مشاغل مایکروسافت به سرویس های ابری، ابزارهایی مانند Rust برای ساخت این سرویس ها ضروری هستند و هم قابلیت اطمینان و هم امنیت را افزایش می دهند.
تعهد مایکروسافت به Rust در موقعیت خود به عنوان عضو بنیانگذار بنیاد Rust و در تعداد توسعه دهندگان زبان و ابزار نشان داده شده است که در ماه های اخیر به این شرکت پیوسته اند. مایکروسافت اکنون مجموعه ابزارهای خاص خود را برای ساخت و توسعه کد ویندوز با استفاده از Rust اعلام کرده است، ابزاری مبتنی بر همان ویژگی های ویندوز که به آن اجازه می دهد پیش بینی های API C++ / WinRT خود را ارائه دهد. البته توسعه Rust روی ویندوز هنوز پایان نیافته و گاهی مجبور خواهید شد گریزی به خارج از این فضای توسعه بزنید.

بیشتر بدانید: https://lnkd.in/dxB4tfs