تحلیلگران Wells Fargo پیش بینی می کنند که بیش از 100000 شغل بانکی به دلیل فناوری در پنج سال آینده جابجا شوند.

مایک مایو، مدیرعامل ولز فارگو در گفتگو با تلویزیون بلومبرگ پیش- بینی کرد که دو سوم مشاغل BackOffice و یک سوم وظایف دفتر مرکزی به احتمال زیاد تحت تأثیر قرار می گیرند.
توسعه دهندگان بانکداران جدید هستند. این منجر به موقعیت های پردرآمدتر می شود، بنابراین ممکن است اینگونه باشد که اگرچه بانک ها تعداد نفرات خود را کاهش می دهند، اما جبران خسارت را به این سرعت کاهش نمی یابد. برخی تسلیم فناوری می شوند، اما برخی دیگر ممکن است نیاز به تغییر قوانین یا قوانین داشته باشند تا به طور کامل حذف شوند. در هر صورت، بانک ها باید بتوانند تعداد کارمندان اداری خود را به مرور کاهش دهند.


بیشتر بدانید: https://lnkd.in/gWn8KduC