نتایج برنامه Go Developer Survey 2020 نشان می دهد، بیشتر برنامه نویسان Go از آن در محل کار خود، برای برنامه نویسی وب و در صنعت فناوری استفاده می کنند.

طبق Google Developer Survey 2020 ، استفاده از زبان Google در محل کار در حال گسترش است. و مانند نظرسنجی سال گذشته، نتایج امسال نشان می دهد صنعت غالبی که توسعه دهندگان Go در آن کار می کنند، صنعت فناوری است.
نظرسنجی Go Developer Survey 2020، که در 9 مارس منتشر شد، نشان داد که 76٪ از پاسخ دهندگان در هنگام کار از زبان Go استفاده می کنند، در حالی که 73٪ در سال گذشته بود. 66٪ گفتند که Go برای موفقیت شرکتشان حیاتی است، در حالی که میزان آن 59٪ در نظرسنجی 2019 بود. 46 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که فناوری صنعت اصلی آنها است، در حالی که در سال 2019 این میزان 43 درصد بود و در نظرسنجی سال 2020 نیز 12 درصد خدمات مالی را ذکر کردند. رضایت کلی از این زبان 92٪ بود.

بیشتر بدانید: https://lnkd.in/e_UmeQt