سامانه جامع بازرسی حضوری

با توجه به اهمیت لزوم نظارت مستمر بر فرآیندها و فعالیت های واحدهای ستادی و شعب بانک و همچنین با توجه به گستره جغرافیایی آنها و روند فزاینده انواع خدمات و عملیات بانکی، سامانه بازرسی تحلیل و پیاده سازی شده است. این سامانه بر اساس اهداف اداره بازرسی و حسابرسی تهیه و در راستای استاندارد نمودن بازرسی بانک ها، چک لیست ها و بندهای کنترلی زیرمجموعه آن در سامانه تعبیه شده است. این بندها شامل مواردی است که بررسی آنها نیازمــند حضـور بازرسی در شعب و واحدهای ستادی بانک ها می باشد. این چک لیست ها به تفکیک شعب ریالی، ارزی، ادارات امور شرکت ها و سازمان های تابعه تهیه می گردد. امکان اخذ گزارش های متنوع از عملکرد شعب، مناطق و بازرسان در این سامانه امکان پذیر می باشد و می توان نمودارها و داشبوردهای مدیریتی و عملیاتی مختلف طراحی و ارایه نمود.

قبل
بعدی

معرفی برخی از امکانات و مزایای سامانه

 • تعریف انواع بازرسی های حضوری
 • مدیریت زمانبندی و صدور حکم بازرسی
 • مدیریت تیم های بازرسی
 • مدیریت انواع چک لیست های بازرسی
 • تعریف انواع بندهای کنترلی هر چک لیست
 • امکان طبقه بندی بندهای کنترلی مرتبط با فرآیندها، فعالیت‌ها و سرفصل های حسابداری
 • امکان تعریف فرآیندهای بازرسی مطابق با ساختار سازمانی و نیازمندی های بانک
 • امکان شناسایی بندهای عدم رعایت بر اساس تمامی اطلاعات موجود در بانک
 • امکان ارجاع و پیگیری یافته های بازرسی از سطوح مختلف سازمان
 • امکان اتصال به سامانه تخلفات جهت ارجاع موارد عدم رعایت
 • امکان تهیه و ارایه گزارش ها و داشبوردهای متنوع مدیریتی و عملیاتی
 • امکان تهیه داشبوردهای استراتژیک و تحقق اهداف سازمان
 • کاهش مدت زمان حضور بازرسان در شعبه
 • افزایش سطح کیفی بازرسی
 • سهولت و سرعت در تعریف چک لیست و بندهای کنترلی
 • برنامه ریزی و زمانبندی تیم(های) بازرسی برای بازرسی های دوره ای
 • دسترسی به تمامی اطلاعات مورد نیاز بر اساس سطوح دسترسی تعریف شده
 • دسترسی به دستورالعمل‌ها و بخشنامه های مرتبط با هر یک از بندهای کنترلی
 • هدفمند کردن بازرسی‌ها و جلوگیری از بازرسی‌های بی مورد و صرفه جویی در هزینه
 • الکترونیکی کردن تمامی مستندات و ارجاعات و کاهش هزینه های ریالی و زمانی
 • تبادل تجربیات بازرسی به سایر بازرسان از طریق سامانه و حذف بایگانی فیزیکی
 • بررسی و پیگیری به موقع بندهای عدم رعایت
 • یکپارچگی با سامانه های دیگر معاونت بازرسی شامل تخلفات، شکایات و کشف تقلب
 • امنیت داده ها و کلیه اطلاعات
 • ساخت پروفایل رفتاری از عملکرد شعبه، رییس شعبه و کارمندان بر اساس سوابق رسیدگی های گذشته
 • محاسبه ریسک هر یک از بندهای کنترلی توسط سامانه
 • ارزیابی عملکرد معاونت بازرسی و تحقق اهداف آن
 • پیاده سازی فرآیندهای ارجاع و پیگیری بر اساس نیازمندی های بانک
 • استفاده از تمامی منابع اطلاعات بانکی و نه صرفاً سامانه بانکداری متمرکز
 • نگهداری تاریخچه سوابق عدم رعایت، شکایات و تخلفات واحدها و پرسنل سازمان
 • تولید گزارش ها و نامه ها به صورت مکانیزه در سامانه

تصاویر سامانه بازرسی حضوری

راهکارهای هوشمند و یکپارچه آسا | ASA Smart & Integrated Solutions |