سامانه مانیتورینگ و کشف تقلب

افزایش روز افزون حجم و تعداد تراکنش ها در بانک، فرآیند نظارت و کشف تقلب را بسیار پیچیده، پرهزینه و زمان بر می نماید. در عصر الکترونیکی شدن فعالیت ها نیاز است تا واحدهای نظارتی، به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق داده و پایش عملیات بانکی را در زمان قابل قبول و در سطح وسیع به انجام برسانند.

علی رغم پیشرفت بانک‌ها در ارایه خدمات بانکداری الکترونیک و اصطلاحاً سامانه متمرکز بانکی، بانک‌ها در کنترل شعب خود با به کارگیری از روش های سنتی و یا از طریق مشاهدات سیستمی استفاده می نمایند. لذا اغلب توان اداره بازرسی بانکها، مصروف بخش بازرسی حضوری از طریق مشاهده و کنترل مستقیم اسناد و مدارک گردیده است.

قبل
بعدی

تعداد اندک پرسنل و حجم قابل ملاحظه عملیات به ویژه در بخش بانکداری الکترونیک، اجرای برنامه های بازرسی و تحقق اهداف بانک را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته است لذا سامانه مانیتورینگ و کشف تقلب پاسخی مناسب در جهت مرتفع نمودن نیاز امروز بانک ها می‌باشد. سامانه مذکور با حذف عوامل انسانی، امکان شناسایی مواردی که مصداق عدم رعایت قوانین و دستورالعمل های بانک می باشد را تسهیل نموده و موارد عدم انطباق با قوانین را جهت بررسی و ارزیابی ارجاع می دهد. از این طریق کارایی و اثربخشی اداره بازرسی و نظارت سیستمی بانک ها بهبود، و شناسایی و کشف رفتار متقلبانه را تسریع می نماید. از طریق دسترسی یکپارچه به کلیه منابع اطلاعاتی، امکان شناسایی فعالیت‌های منجر به افزایش کارایی و اثربخشی واحدهای نظارتی بانک ها میسر خواهد شد لذا نصب و راه اندازی سامانه مذکور، اهداف بانک ها را در حوزه نظارت غیر حضوری تحقق می بخشد.

معرفی برخی از امکانات و مزایای سامانه

 • مدیریت انواع مدل‌های کشف تقلب و انواع قوانین کنترلی (عدم رعایت)
 • مدیریت انواع شاخص های ریسک یافته ها
 • مدیریت انواع پروفایل های رفتاری
 • امکان تعریف گروه بندی مخاطبین جهت ارجاع کارها یا اعلان هشدار
 • امکان پایش کلیه اطلاعات بر اساس قوانین کنترلی
 • امکان تهیه گزارش های تعاملی مانیتورینگ جهت تجزیه و تحلیل عملکرد بانک
 • امکان تعریف انواع فرآیندهای ارجاع و رسیدگی
 • امکان ارزیابی عملکرد واحدهای نظارت سیستمی
 • سرعت و سهولت در ساخت گزارش های کنترلی
 • بهبود مستمر و اتقاء سطح کیفی بازرسی غیرحضوری
 • تدوین فرآیندهای ارجاع و پیگیری یافته ها بر اساس ساختار سازمانی بانک
 • ساخت گزارش های و داشبوردهای استراتژیک، مدیریتی و عملیاتی
 • پردازش تمامی اطلاعات موجود در کلیه سامانه های بانک و پرهیز از نمونه گیری
 • تحلیل رفتارهای غیرعادی بر اساس الگوهای رفتاری فردی و گروهی (پروفایل رفتاری کاربران، شعبه و غیره..)
 • استفاده از 200 قانون کنترلی از پیش تعریف شده در سامانه بر اساس تجارب گذشته و استفاده از تجارب مشاوران خبره بانکی
 • تجزیه و تحلیل عوامل بروز موارد تقلب
 • اعلان هشدار جهت پیشگیری از وقوع تقلب

تصاویر سامانه مانیتورینگ و کشف تقلب

راهکارهای هوشمند و یکپارچه آسا | ASA Smart & Integrated Solutions |