راهکارهای مبتنی بر نیاز مشتری

هر سازمان  نیازمندی و کسب و کارهای متفاوتی دارد. برای رفع این نیازمندی، محصول درخواستی باید بر اساس نیازسنجی و تحلیل اختصاصی کارفرما طراحی و پیاده سازی شود تا بتواند پاسخگوی کلیه نیازهای سازمان باشد. بنابراین مزیت کلیدی محصولات سفارش مشتری، پیاده سازی آن مبتنی بر نیازمندی های سازمان است، به این معنی که بر اساس الزامات خاص آن سازمان ساخته می شود. همچنین محصول سفارشی می تواند با سیستم های فعلی و فعال سازمان نیز یکپارچه شود.

قبل
بعدی

معرفی برخی از توانمندی ها در تولید محصولات سفارشی

واحد تولید و توسعه نرم افزار شرکت راهکارهای هوشمند و یکپارچه آسا با تکیه بر توان فنی متخصصین خود، آماده تولید و توسعه پروژه های نرم افزاری سفارشی سازمان ها می باشد. در خصوص توانمندی های این واحد، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 1. پیاده سازی انواع سیستم های اطلاعاتی از جمله سیستم های اطلاعاتی مانند منابع انسانی حقوق و دستمزد و انبار و لجستیک و غیره..
 2. پیاده سازی سیستم های توزیع شده در سطح اپلیکیشن
 3. پیاده سازی سیستم های مقیاس پذیر، معماری مایکروسرویس و استفاده از سیستم های مبتنی بر رویداد و پیام و همچنین توانایی انجام پردازش های بالا
 4. پیاده سازی رویکردهای OpenApi
 5. پیاده سازی سیستم های مبتنی بر فرایند و استفاده از موتور فرایندی و تصمیم گیر.
 6. پیاده سازی رویکرد احراز هویت متمرکز و احراز هویت با استفاده از پروتکل OAuth و  OID
 7. پیاده سازی سامانه های تعامل پذیر جهت ایجاد رویکرد تعامل پذیری در سطح وب و میان افزار و استفاده از ابزارهای Data Integrator در رویکرد تعاملی و امکان ایجاد تعامل با استفاده از ابزارهای Kafka،ActiveMQ،RabitMQ
 8. پیاده سازی سیستم های تحت وب با چهارچوب Angular
 9. پیاده سازی و راه اندازی رویکرد چرخه تولید نرم افزار و DevOps و راه اندازی CI/CD و داکرایز نمودن پروژه ها
 10. پیاده سازی رویکردهای جمع آوری و پردازش در حوزه تحلیل داده و هوش مصنوعی
 • طراحی دقیق با توجه به نیازمندی و انتظارات کسب و کار
 • برنامه نویسی شی گرا و استفاده از مدل های طراحی ساده تر
 • استفاده از معماری چند لایه در نرم افزار
 • پاسخگویی سریع به کسب و کار در حال تغییر
 • انعطاف پذیری لازم جهت تغییرات مورد نیاز نرم افزار
 • بهبود کارایی و بهره وری در سطح سازمان
 • افزایش تعامل کارکنان و تسهیل در تصمیم گیری واحدهای درون سازمانی
 • کاهش هزینه نگهداری نرم افزار

راهکارهای هوشمند و یکپارچه آسا | ASA Smart & Integrated Solutions |