امروز گزارش ها نشان می‌دهد که دفاع در برابر تهدیدات امنیت سایبری، پاسخ به انتظارات مشتریان و بهبود تجربه مشتری از اولویت‌های اتاق هیئت مدیره برای مدیران ثروت است. با هم خلاصه کوتاهی از این گزارش را مرور کنیم.

 
چشم انداز مدیریت ثروت مدتی است که برای اختلال دیجیتال آماده شده است. در حالی که هنوز چالش‌هایی در پیاده‌سازی فناوری‌های دیجیتال وجود دارد، مزایای آن بیشتر از موانع است. اخیراً، این بخش شاهد یک تغییر پارادایم بوده است که ناشی از تغییر انتظارات مشتریان، تغییرات جمعیتی، فشارهای نظارتی و افزایش رقابت است. از آنجایی که مدیران ثروت به استفاده از فناوری‌هایی مانند داشبورد مدیریت ثروت مشتری، کنفرانس ویدیویی و هوش مصنوعی برای بهبود تعامل با مشتری ادامه می‌دهند، باید اطمینان حاصل کنند که از یک چارچوب امنیتی قوی برخوردار هستند که داده‌های شرکت و مشتری را ایمن نگه می‌دارد.
بیش از یک سوم (38٪) از مدیران ثروت برآورده کردن انتظارات مشتری به دلیل COVID-19 و دفاع در برابر امنیت سایبری و کلاهبرداری (37٪) را کلیدهای موفقیت می دانند. گزارش نشان می دهد که بیش از نیمی (56٪) از مدیران دارایی افزایش تقاضای مشتری برای محصولات و خدمات دیجیتال در طول COVID-19 را گزارش کردند. بیش از سه چهارم (79٪) از مدیران ثروت گفتند که فناوری های دیجیتال استراتژی تعامل با مشتری و تجربیات آنها را با مشتریان (81٪) بهبود بخشیده است.
فناوری های نوظهور توسط مدیران ثروت پذیرفته شده است اما موانع استفاده از «تکنولوژی ثروت» همچنان باقی است.

بیشتر بدانید: https://lnkd.in/e3ubnJ6j