مدیریت ثروت شاخه ای از خدمات مالی است که با نیازهای سرمایه گذاری مشتریان مرفه سروکار دارد. اینها خدمات مشاوره تخصصی هستند که نیازهای مدیریت سرمایه گذاری مشتریان مرفه را برآورده می کنند.

 
مدیریت ثروت یک فرآیند مشاوره ای است. این شامل مشاوره با مشتریان مرفه، بحث در مورد نیازها و اهداف مالی آنها است.
 
مزایای مدیریت ثروت چیست؟
برنامه های مدیریت ثروت با توجه به نیازهای خاص مشتری طراحی شده است. محصولات مالی برای دستیابی موثر به اهداف مالی مشتری ترکیب می شوند. خدمات مشاوره ای مستلزم رسیدگی به اطلاعات حساس مشتری است. مشاوران سرمایه گذاری باید محرمانه بودن اطلاعات به دست آمده در طول دوره برنامه ریزی مالی و خدمات مشاوره را حفظ کنند. یک مشاور مدیریت ثروت از رشته‌های مالی متنوعی مانند خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی، مشاوره سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی حقوقی یا املاک و برنامه‌ریزی بازنشستگی برای مدیریت ثروت یک مشتری مرفه به عنوان مجموعه‌ای از خدمات استفاده می‌کند. شیوه های مدیریت ثروت و خدمات مربوطه ممکن است بسته به وضعیت اقتصاد، درآمد سرانه و عادات پس انداز مردم از مکانی به مکان دیگر متفاوت باشد.
مدیریت ثروت با مشاوره سرمایه گذاری متفاوت است. اولی یک رویکرد جامع تر است که در آن یک مدیر واحد تمام خدمات مورد نیاز برای مدیریت پول خود و برنامه ریزی برای نیازهای مشتری، از جمله نیازهای فعلی و آینده خانواده مشتری را هماهنگ می کند. در حالی که اکثر مدیران ثروت در هر زمینه مالی خدمات ارائه می دهند، برخی از مدیران ثروت در زمینه های خاصی از امور مالی تخصص دارند. این تخصص بر اساس حوزه تخصص مدیر ثروت خواهد بود. خدمات مدیریت ثروت معمولاً برای افراد ثروتمندی که طیف وسیعی از نیازهای متنوع دارند مناسب است. مشاوران متخصصان و کارشناسان سطح بالا هستند.
مدیران ثروت ممکن است به صورت فردی به عنوان یک فرد مجرد، یا به عنوان بخشی از یک کسب و کار در مقیاس کوچک یا به عنوان بخشی از یک شرکت بزرگتر کار کنند. بر اساس ماهیت کسب و کار، مدیران ثروت ممکن است تحت عناوین مختلفی فعالیت کنند که شامل مشاور مالی یا مشاور مالی می شود. یک مشتری ممکن است از یک مدیر دارایی منتخب خدمات دریافت کند یا به اعضای یک تیم مدیریت ثروت مشخص دسترسی داشته باشد.

بیشتر بدانید: https://lnkd.in/dv8W9JWA