این موارد به شما کمک خواهند کرد در دنیای امروز که نوع ارتباطات در فضاهای کاری تغییر کرده اند، بهره وری تیم خود را بالا ببرید.

 
1- جلب اعتماد از طریق آسیب پذیری
رهبری موثر همیشه مستلزم ایجاد اعتماد و احترام متقابل است. افرادی که دارای جایگاه قدرتمند هستند غالباً قصد دارند اعتماد به نفس خدشه ناپذیری را نشان دهند، اما راه بهتر برای ایجاد ارتباط از طریق صداقت است. نشان دادن ضعف های انسانی، نگرانی ها و آسیب پذیری ها باعث می شود اعضای تیم ارتباط بهتری برقرار کنند.

2- ایجاد محیط همکاری
تحقیقات نشان می دهد که محیط های کاری که شفافیت و اصالت را ارتقا می دهند از تعامل و اعتماد به نفس کارکنان سود می برند. بلوک های سازنده ارتباطات باز چیست؟ ابتدا، اعضای تیم باید احساس کنند که در آن با هم هستند، محصول خود را به صورت تیمی با هم می سازند و همه می توانند نظر صادقانه خود را به اشتراک بگذارند. در ارتباطات بیشتر تیمی سرمایه گذاری کنید. هرچه بیشتر در مورد افرادی که با آنها کار می کنیم بیاموزیم و بیشتر به یکدیگر اعتماد داریم. اعضای تیم، که یکدیگر را می- شناسند و درک می کنند، در کارهای خود سازنده تر و پاسخگوتر هستند.

3- پیدا کردن علت اصلی یک مشکل
یکی از ابزارهایی که می توان برای شناسایی علت اصلی مشکل استفاده کرد”پنج دلیل” است. یک مشکل می تواند یک ایراد فنی باشد، مانند اشکال یا خرابی سیستم، یا غیر فنی. این روش بسیار موثر است. وقتی همه به جلسه می آیند، باید پنج بار بپرسید “چرا؟”. بار اول ممکن است گیج کننده باشد و واضح نباشد. بار دوم حتی بیشتر گیج کننده خواهد بود، اما سپس در بار پنجم که می پرسید “چرا این اتفاق افتاده است؟” ، به علت اصلی می رسید.

4- تبدیل بازخورد صادقانه به یک عادت
باید محیطی را ایجاد کرد که ارتباط دو طرفه را در مورد چالش ها و اشتباهات بدون دفاع و ترس از توبیخ تسهیل کند.  این رویکرد به همان اندازه در مورد بررسی های موقت و ارزیابی های رسمی صدق می کند. به عنوان مثال، سنگ بنای استراتژی توسعه محصول Scrum ، Sprint Retrospective است که در آن تیم کار مشترک اخیر را به طور عمیق بررسی کرده و پیشرفت هایی را برای پیاده سازی مشخص می کند.

5- ارتقا مهارت برای آنچه در آینده معمول خواهد شد
مهارتهای نرم به عنوان ویژگی های یک رهبر موفق (ارتباط، همکاری، حل مسئله، توانایی الهام بخشیدن و ایجاد انگیزه) چیز جدیدی نیست. اما این ویژگی ها در دنیای آشفته و دگرگون کننده ما اهمیت تازه ای پیدا می کنند. اگر چیز دیگری نباشد، کرونا و دیگر رویدادهای اخیر جهانی ما را به یاد اهمیت فروتنی، شفافیت و اعتماد برای شکوفایی در شرایط غیرمنتظره می اندازد.

بیشتر بدانید: https://lnkd.in/e_7MMpqC