گاهی ایراد در پروژه ها به دلیل انتخاب ابزار یا فن آوری ضعیف برای توسعه است. سال هاست که با چنین مسائلی دست وپنجه نرم میکنیم، پس چرا اوضاع بدتر می شود؟

واقعیت این است که اوضاع تغییر کرده است. افرادی که به تازگی وارد فضای توسعه، آزمایش و استقرار می شوند، اطلاعات کمی در مورد چگونگی انتخاب ابزارها و فناوری برای اولین بار دارند.
برای اینکه شانس شکست را کاهش دهیم توجه به چند نکته می تواند به ما کمک کند.
از خیلی زود یا خیلی دیر پرهیز کنید. بیشتر کسانی که در دنیای توسعه هستند ابتدا بیش از حد روی ابزارها، سیستم عامل ها و سایر فناوری ها تمرکز می کنند، فناوری جدیدی را انتخاب می کنند که حتی نمی دانند دقیقا چگونه کار می کند. برعکس، برخی بیش از حد منتظر می مانند، در نتیجه ممکن است فناوری که انتخاب کرده ان دیگر با بخشی از پروژه همراهی نکند. ابزار و فناوری را به ترتیب صحیح انتخاب کنید تا خطر را کاهش داده یا از بین ببرید.
از تجارت درک مناسبی داشته باشید. کابوس خیلی شرکت ها این است که قرارداد با یک شرکت ارائه زیرساخت تمام می شود و از خدمات آن محروم می شوند. برای محافظت از خود در برابر چنین شرایطی می توان توافق نامه هایی را نوشت که در صورت قطع همکاری یا عدم موفقیت، مشتریان از کد منبع برخوردار شوند یا، فروشنده هزینه مهاجرت به ابزارها و فناوری های دیگر را پرداخت کند. استراتژی دیگر استفاده از گزینه های منبع باز است. در اینجا شما نه تنها به کد دسترسی خواهید داشت بلکه می توانید از شرکتهای دیگری که همان سیستم منبع باز را می فروشند و پشتیبانی می کنند استفاده کنید.
آخرین و مهمترین، آزمایش موارد است. به معنای آزمایش فناوری واقعی بر روی سیستم عامل های واقعی. این کار شما را از سقوط نجات خواهد داد قبل از این که به نقطه بدون بازگشت برسید.

بیشتر بدانید: https://lnkd.in/gVbiwDp