به روزرسانی آینده برای زبان برنامه نویسی منبع باز ایجاد شده توسط Google همچنین پشتیبانی از Apple Silicon را به شما معرفی می کند.

Go 1.16 ، یک نسخه برنامه ریزی شده برای زبان برنامه نویسی منبع باز توسعه یافته توسط Google، به عنوان نسخه بتا منتشر شده است، با کتابخانه اصلی و بهبودهای اجراکننده، تعداد زیادی از قابلیت های جدید را عرضه می کند. هیچ تغییری در خود زبان ایجاد نمی شود.
تغییرات موجود در کتابخانه اصلی در Go 1.16 شامل بسته embed جدید است که از طریق دستورالعمل // go: embed امکان دسترسی به پرونده های جاسازی شده در برنامه را فراهم می کند. تغییرات جزئی و به روزرسانی هایی نیز در کتابخانه انجام شده است. محدوده تغییرات از حذف crypto/dsa تا ارتقا بسته Unicode به یونیکد 13.0.0 است.

بیشتر بدانید: https://lnkd.in/dWyA-yn