برای ایمن سازی اجراکننده JavaScript/TypeScript، و استفاده از قابلیت پیاده سازی سریع HTTP مبتنی بر Rust و زیرساخت اتصال سریعتر به روزرسانی کنید.

آخرین نسخه Deno JavaScript/TypeScript دارای قابلیت های وب سرور HTTP/2 بومی است. Deno 1.9 در تاریخ 13 آوریل معرفی شد. برای این نسخه، توسعه دهندگان برای ساخت یک API سرور HTTP/2 بومی جدید در Deno ، hyper را که یک پیاده ساز سریع HTTP مبتنی بر زبان Rust است، در نظر گرفتند. سرور HTTP مبتنی بر TypeScript اولیه، std/http ، علیرغم استفاده از سرور HTTP اسکریپت، زمان تأخیر خوبی را ارائه می دهد، اما بر اساس یادداشت های انتشار Deno 1.9 ، فقط برای HTTP 1.1 بود و هیچ راه آسانی به HTTP 2 نداشت.
توسعه دهندگان Deno می گویند اتصال جدید در مقایسه با سرور HTTP std/http باعث بهبود 48 درصدی می شود. آنها امیدوارند که به زودی API را تثبیت کنند. در حال حاضر، به صورت ناپایدار ارائه می شود، تا توسعه دهندگان آن را امتحان کنند.

بیشتر بدانید: https://lnkd.in/dwbC27D