در اینجا یک بررسی سریع ارائه می شود که آخرین ویژگی های ObjectiveSQL به عنوان یک چارچوب ORM جاوا را نشان می دهد.

ObjectiveSQL یک چارچوب ORM در جاوا بر اساس الگوی ActiveRecord است که توسعه سریع و تمیز و کدگذاری تمیز، مینیمال و تنظیم فرای پیکربندی را تشویق می کند.
با یک حاشیه نویسی، کلاس شما کاملاً از قابلیت های برنامه نویسی SQL برخوردار است
پرسش نامه های رابطه ای آسان (has_one ، has_many ، و belongs_to) و پرسشنامه های صفحه ای
نوشتن عبارات SQL (arithmatic ، comparison و logical) با استفاده از نحو جاوا
در تصویر زیر، میزان کارایی آن را مشاهده می کنید
بیشتر بدانید: https://lnkd.in/dpcqxS5