سالها است که بحث و جدل در مورد اینکه فناوری اطلاعات مهم است یا مهم نیست، وجود دارد. فناوری قدرتمند ارزان که همه جا رایج  است اما مشکل هم همین است که برای همه ارزان و همه جا در اختیار است. بنابراین مزیت رقابتی فناوری اطلاعات کجاست؟

مراجعه به DevOps، که توسعه نرم افزار و تحویل را برای تحویل سریع به کسب و کار سازماندهی می کند، در واقع می تواند به سازمان ها در متمایز شدن از رقبا کمک کند. نقطه تمایز از نحوه اتصال شرکت ها به فرایند فناوری و فرهنگ از طریق DevOps است. شما هنوز به توسعه نیاز دارید، هنوز به آزمایشات نیاز دارید، هنوز به QA نیاز دارید، هنوز به عملیات نیاز دارید، هنوز باید با بدهی های فنی مقابله کنید، هنوز باید با معماری مجدد پایگاه های کد سخت یکپارچه واقعاً دشوار برخورد کنید. DevOps شما را قادر می سازد که مشکلات را بیابید، به سرعت آنها را برطرف کرده و به جلو حرکت کنید.
انتقال سریع محصولات و خدمات به بازار اغلب به معنای به خطر انداختن کیفیت است. با این حال، داشتن یک DevOps به خوبی سازماندهی شده به این معنی است که فرآیندها را می توان با بررسی و تعادل مناسب در طول مسیر تسریع کرد. رویکردهای توسعه چابک گامی مهم در راستای همسویی تیم های توسعه با مشاغل خود بود. با این حال، مقیاس بندی چابک دشوار بوده است. چابک برای سرعت بخشیدن به توسعه بوده است. اما پس از آن شما باید آن را واگذار کنید، به ویژه زیرساخت ها و عملیات فناوری اطلاعات – هنگامی که به آنجا برسیم چه اتفاقی می افتد؟ DevOps، که در ابتدا مدیریت سیستم چابک نامیده می شد، از ترکیب توسعه (development) و عملیات (operation) نتیجه شده است. و فقط هم توسعه و عملیات نیست، بلکه کل این روند را شامل می شود.
DevOps به نوعی به عنوان یک حرکت مردمی شروع شد، اما در حال حاضر، ما نقش هایی مانند VP و CTO را واقعاً موثر می بینیم. این به این دلیل است که آنها می توانند چشم انداز یک سازمان را تعیین کنند، اما تا حدی به این دلیل که منابعی دارند که می توانند به این امر اختصاص دهند.  حامیان DevOps دارای پنج ویژگی مشترک هستند. این پنج ویژگی عبارتند از چشم انداز، انگیزه بخشی ذهنی، ارتباطات الهام بخش، رهبری حمایتی و شناخت شخصی. ما سرمایه گذاری کاملاً روی این فناوری را توصیه می کنیم. همچنین در نقش رهبری افراد خود سرمایه گذاری کنید زیرا واقعاً می تواند به تحول شما کمک کند.

بیشتر بدانید: https://lnkd.in/dikpTeR2