گزارش ها نشان می دهد که در سطح مهارت ها در زمینه فضای ابری، امنیت، ذخیره سازی IT به دلیل پاندمی خلا به وجود آمده است. اعتماد به نفس بیشتر کارمندان دورکاربرای انجام وظایفشان نسبت به سال قبل تا 13% کاهش یافته است.

هنوز یک دسته بندی جدید در بخش تجارت وجود دارد که به دلیل همه گیری جهانی مختل شده است: ارتقای مهارت. این اصطلاح به شرکتهایی اطلاق می شود که مهارت های پیشرفته ای را از طریق آموزش و آموزش اضافی به کارکنان ارائه می دهند. طی تحقیقی که 1 سپتامبر توسط ارائه دهنده آموزش نیروی کار IT Pluralsight منتشر شد، مسائل مربوط به فناوری که در طی همه گیری COVID-19 معرفی شده است و روند نوظهور دورکاری، شکاف های مهمی در مهارت های فناوری را در بسیاری از سازمان ها آشکار کرده است، که به نوبه خود به رویکردهای جدیدی برای افزایش مهارت نیاز دارند.
در “گزارش ارتقای مهارت”، Pluralsight دریافت که از اوایل سال 2020، کارمندان دورکار گزارش کردند که مهارت های مربوط به رایانش ابری، امنیت سایبری و ذخیره داده ها در بیشتر برنامه های روزانه آنها وجود ندارد. این گزارش همچنین نشان داد که اطمینان بیشتر کارکنان دورکار برای انجام کارهای فعلی خود نسبت به سال گذشته با توجه به تغییرات اعمال شده در دفاتر 13 درصد کاهش یافته است. در این گزارش آمده است که یکی از بزرگترین تغییرات در روال کارکنان در سال گذشته، ظهور یادگیری عملی به عنوان ابزار اصلی توسعه مهارت ها بود. اکثریت پاسخ دهندگان به دنبال توانایی یادگیری در حین انجام این کار هستند، 77 درصد از متخصصان فناوری اظهار داشتند که فرصت های یادگیری عملی بخش اساسی هر برنامه مهارت آموزی است.

بیشتر بدانید: https://lnkd.in/dgzqtPfg