Angular DevTools یک برنامه افزودنی جدید Chrome است که قابلیت اشکال زدایی و پروفایل را برای برنامه های Angular فراهم می کند.

گوگل برای بررسی ساختار و عملکرد نمایه برنامه های ساخته شده با چارچوب Angular، برنامه Angular DevTools را توسعه داده است.
Angular DevTools که همراه با سازنده ابزار Rangle.io توسعه یافته و در 18 مه معرفی شده است، متمرکز بر تجسم ساختار مولفه و درک عملکرد تشخیص تغییر است. برنامه افزودنی در فروشگاه وب Chrome موجود است.
Angular DevTools از برنامه های ساخته شده با Angular 9 به بعد پشتیبانی می کند. نسخه های بعدی این برنامه افزودنی با استفاده از تأثیرگذارترین ویژگی ها بر اساس درخواست ها، شکاف عملکرد را با Augury پر می کنند. Angular DevTools بخشی از یک ابزار توسعه وب است که همچنین شامل Angular CLI، سرویس زبان، PWA (برنامه های وب پیشرفته) و اجزای سازنده است. Angular 12 آخرین نسخه از چارچوب محبوب TypeScript گوگل مبتنی بر توسعه وب است که در 12 مه منتشر شد.

Read more at: https://lnkd.in/gd5aFV5