در حال حاضر در آلفا، Kotlin Symbol Processing یک API برای ساخت پلاگین های کامپایلر سبک در Kotlin است.

گوگل نسخه آلفای پردازش نماد Kotlin (KSP)، یک API برای ساخت پلاگین های کامپایلر سبک به زبان کوتلین را ارائه داده است.
مشابه افزونه کامپایلر Kapt برای پردازش حاشیه نویسی، اما گفته می شود با سرعت بیشتر، KSP دسترسی مستقیم به قابلیتهای کامپایلر کوتلین را ارائه می دهد. KSP به عنوان یک افزونه کامپایلر پیاده سازی شده است، به منظور مخفی کردن تغییرات کامپایلر و به حداقل رساندن تلاشهای نگهداری طراحی شده است.
KSP دارای یک API برای تجزیه مستقیم کد کوتلین است، تا مالیات بر سرعت ساخت اعمال شده توسط تولیدات خرد Kapt را کاهش دهد. گوگل در بولتن منتشر شده در 10 فوریه گفت: کوتلین از این جهت فاقد سیستم پردازش حاشیه نویسی بومی است، اگرچه پردازنده های حاشیه نویسی مانند Room برای کوتلین وجود دارند.

بیشتر بدانید: https://lnkd.in/duJtVyH