گیت هاب یک چهارچوب میزبانی کد برای کنترل نسخه و همکاری است. به شما و دیگران اجازه می دهد از هر جایی با همدیگر روی پروژه ها کار کنید.

برای اینکه دقیقا بدانید که گیت هاب چیست باید دو اصل مرتبط را در خصوص کنترل نسخه و گیت بدانید.
 
کنترل نسخه: کنترل نسخه به توسه دهندگان کمک می کند که تغییرات کد یک پروژه نرم افزاری را دنبال و مدیریت کنند. همانطور که یک پروژه نرم افزاری بزرگ می شود، کنترل نسخه ضروری می شود.
 
گیت: Git مشتقی از کنترل سیستم است. به این معنی که همه کد پایه و تاریخچه بر روی کامپیوتر هر توسعه دهنده در دسترس است. که منجر به ادغام و انشعاب آسان می گردد.
بر طبق نظرسنجی توسعه دهنده Stack Overflow، بیش از 87% توسعه دهندگان از Git استفاده می کنند.