نسخه جدید Google Flutter

ویژگی های جدید در جاوا 17

ویرایش Rust 2021 نوید “احساس” بهتری می دهد

اجراکننده تست تعمیرات اساسی Deno 1.10

مایکروسافت Power Apps را آماده می کند

موارد جدید در پایتون 3.10