گوگل سرویس ابری توزیع شده را اعلام کرد

آیا هوش مصنوعی جایگزین DevOps خواهد شد؟