نوشته‌ها

نسخه Android Studio Chipmunk پیش نمایش انیمیشن، نمایه CPU و موارد دیگر را به ارمغان می آورد

آیا شخصی سازی آینده بانکداری است؟

گزارش Veracode نشانه هایی از پیشرفت در ایمن سازی زنجیره تامین نرم افزار را نشان می دهد

گوگل یک موتور ذخیره‌سازی اطلاعات با نام BigLake را در پیش‌نمایش راه‌اندازی می‌کند